Отбасы

Каникулы: ошибки любящих родителей

Зимние каникулы, новогодние праздники – это настоящее счастье для детей. Ведь они смогут немного отдохнуть от учебы, получить подарки, а главное – мамы и...

Ана мен бала

Советы родителям в воспитании детей

Проблемой родителей является воспитание детей. Правил по этому вопросу не существует, нет инструкции для управления своими чадами. Как же быть? Слушать свое сердце? Но...

Ребенок не хочет учиться

Нет такого родителя, который не столкнулся с подобной проблемой, когда ребенок говорит, что учиться он не хочет и в школу не пойдет, что лучше...

Ұстаздарға

Фундаментальные принципы преподавания английского языка

Фундаментальные принципы преподавания английского языка

В данной статье нам хотелось бы поговорить о базовых принципах преподавания. Если систематизировать ключевые характеристики, которыми должен обладать каждый преподаватель английского языка, такую систему...
Бала тәрбиесі- баршаның ісі

Бала тәрбиесі- баршаның ісі

Өз халқын, Отанын сүйетін нағыз азамат тәрбиелеуде ата-ананың ролі ерекше.Ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отыратын ізгілік, адамгершілік,үлкенді құрметтеу,ұяңдық,пәктік сияқты халқымыздың асыл қасиеттері ерте заманнан бері атаның қанымен, ананың сүтімен бойымызға сіңіп келеді.
Мұғалім болудағы алғашқы қадамдар

Мұғалім болудағы алғашқы қадамдар

Менің  өмірдегі бақытым – жүрек қалауымен ұстаз болуым. Бұл сөзді мен жай ғана айта салмаймын өйткені бұлай айтуым – маған үлкен жауапкершілік жүктейді. Ұстаз...
Жаңалыққа жаны құмар ұстаз

Жаңалыққа жаны құмар ұстаз

Өз бiлiмiн жeтiлдiру мaқcaтындa oртa бiлiм бeру жүйeciндe әлeмдiк жoғaры дeңгeйгe қoл жeткiзгeн aнaғұрлым тaнымaл oқыту әдicтeмeлeрi aрacындa cындaрлы тeoриялық oқытуғa нeгiздeлгeн тәciл кeң...
Анамның тілі – Ай, Күнім менің

Анамның тілі – Ай, Күнім менің

... Тіл – қай ұлттың болмасын тарихы мен тағдыры, тәлімі мен тәрбиесінің негізі, қатынас құралы. Тіл болмаса, сөз болмайды. Сөз болмаса, адамзаттың тірлігінде мән-маңыз...